Жан-Жак-Русо


Роден през 1712г в Женева, Русо е прочут философ, музиколог и писател, представител на френските енциклопедисти и идеологически предшественик на Френската революция...
 

Непреходните педагогически идеи на Ян Амос Коменски


Живял е в преломна епоха, когато феодалните отношения започват да се разпадат, а капиталистическият начин на производство се развива с голям размах. Средновековният мироглед е разклатен и новата буржоазна класа налага либерален мироглед...
 

Ново българско просветно движение


Девическите класни училища през периода на просвещението изиграват голяма роля за формиране на идеята за право на жената да получава образование и да бъде равноправна на мъжа. Те съдействат за духовното и културно..
 

История на педагогиката - Джон Лок


Един от основните представители в педагогиката по време на Просвещението е Джон Лок (1632 – 1704г.). Той оказва влияние върху движението на просвещенците преди всичко със схващанията си за същността на човешката психика и за сетивната определеност...
 

Татко Песталоци


Биографията на една много интересна историко-педагогическа личност...
 

За или против смесените класове в училищата


Ромите са третата в българия етническа общност, притежаващи спецефична социална структура и културне традиции. Засиленият интерес към тази група е продиктуван, както от непрекъснатото нарастващия...
 

Възпитанието в Древна Гърция, Спарта и Атина


В Древна Гърция основна роля играят градовете Спарта в Пелопонес и Атина в Средна Гърция. Двете държави съществуват едновременно, но развиват различни образователно - възпитателни системи, защото се различават икономически, социално и културно...
 

Възпитание и педагогическа мисъл в робовладелското общество


С възникването на робовладелското общество се появяват големи промени и във възпитанието. В това общество произведените блага, както и самите производители са собственост на робовладелците...
 

Педагогическата система на Йохан Фридрих Хербарт


Живее през 18-19 в. За доброто му възпитание се грижи майка му. Проявява интерес отрано към философията и по-специално „към практическата философия“...
 

Педагогическа система на немските мислители Херарт и Фрьобел


Педагогическа система на Йохан Фридрих Хербарт. Филосовското мислене на Хербарт се оформя под влияние на Фихте, Хегел, Кант и Шелинг. Той цени техните възгледи, но в много отношения ги критикува като застава на собствени позиции...
1 2 3 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по История на педагогиката с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент